AOTrauma Master Pelvic Course

19. 9. 2011 v 10.21

Prestižní praktický pánevní kurz AO International v České republice!!!

Dne 12.9.2011 proběhl v Edukačním centru pro anatomii, endoskopie a miniinvazivní chirurgii 3. LF UK prestižní praktický kurz AO Trauma, zabývající se operativou pánve za účasti předních světových specialistů na tuto oblast - prof. Tile, prof. Varga, Prof. Cimerman, prof. Mosheif, doc. Džupa a další. Kurz byl poprvé pořádán ve Střední a Východní Evropě a práce našeho Centra, které je prvním a jediným nositelem myšlenek prof. Thiela a Dr. Dbalého v České republice, byla velmi vysoce ceněna do té míry, že byla tlumočena žádost o pokračování spolupráce nejen příští rok.

Organizací kurzu pro světově uznávanou vzdělávací organizaci AO Trauma International se Edukační centrum pro anatomii, endoskopie a miniinvazivní chirurgii stalo oficiálním partnerem nejrenomovanějších a nejuznávanějších světových organizací zabývajících se vzděláváním v oblasti vzdělávání.