O projektu ECAE

Edukační centrum pro anatomii a endoskopie (ECAE) vzniká jako pracoviště Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Tvůrcem centra a hlavním řešitelem souvisejících grantových projektů je doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., docent Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cíle projektu
  • umožnit studentům od prvního ročníku medicíny získávat co největší manuální zručnost při preparaci anatomických struktur v malém operačním poli a seznámit se s možnostmi endoskopické operativy vůbec
  • vytvořit podmínky pro zavedení postgraduálního vzdělávání lékařů v endoskopických metodách – organizovat kurzy pro mladé lékaře v co nejširší škále miniinvazivních technik
  • vybudování komplexního edukačního centra miniinvazivních chirurgických metod pod jednou střechou a s dostatečnou kapacitou:

- jednak endoskopické medicíny ve specifických medicínských oborech od interních přes chirurgické po ortopedické, urologické či ORL - artroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie, gastroduodenoskopie, thorakoskopie, laparoskopie, cystoskopie, endonasální chirurgie

- jednak také v oborech využívajících mikrochirurgickou techniku - neurochirurgie, replantační chirurgie, ophtalmologie, ORL, plastická chirurgie i stomatochirurgie

  • podílet se na vývoji nových experimentálních metod endoskopického ošetření pacientů

Miniinvazivní metody operací v posledních letech rapidně nabývají na významu vzhledem k hledání nejšetrnější cesty k diagnostickému vyšetření a definitivnímu ošetření pacienta. Endoskopické metody můžeme najít v široké škále oborů moderní medicíny, a to jak chirurgických (laparoskopie, arthroskopie, thorakoskopie…), tak neinvazivních (bronchoskopie, gastroskopie…). Podobného významu nabývají metody mikrochirurgické - neurochirurgie, replantační chirurgie, ophtalmologie, plastické chirurgie, ORL i stomatochirurgie.

Narůstá proto význam výuky a zkušeností s těmito technikami vůbec. V roce 2003 Anatomický ústav 3. lékařské fakulty pod vedením prof. MUDr. Josefa Stingla, CSc. přešel na nástřikovou konzervační metodiku dle profesora Thiela, která zachovává plasticitu a charakter měkkých tkání fixovaných těl, a tím dává širokou možnost použití kadaverů k imitaci lékařských zákroků. Technika byla vyvinuta prof. Thielem na půdě Anatomického Institutu Univerzity v Grazu a pro operační techniky úspěšně otestována MUDr. Jaroslavem Dbalým na Univerzitě v Bernu. Na základě zkušeností používání této metodiky na operačních kurzech ve Švýcarsku, Německu a Rakousku bylo rozhodnuto o vytvoření výukového centra na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako prvním svého druhu ve Střední a Východní Evropě. 

Na základě přechodu na novou metodiku fixace jsme, ve spolupráci s vedením 3. lékařské fakulty UK v čele s děkanem doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, přestavěli jednu místnost pitevního traktu ústavu na operační sálek vybavený operačním stolem a univerzální endoskopickou věží určenou k rigidním endoskopiím. V celém pitevním traktu našeho ústavu je také vytvořena multimediální digitální technologie audio-video sítě s bezdrátovým propojením na internet a grafické studio pro vytváření kvalitních výukových materiálů od videosekvencí po velkoplošný tisk posterů.

V roce 2004 již několikrát proběhly demonstrační artroskopie kolenního a ramenního kloubu a laparoskopie k orientaci v dutině břišní in situ na kadaverech fixovaných speciální metodou v rámci praktických pitevních cvičení studentů prvního a druhého ročníku medicíny. Kromě těchto výkonů proběhly simulace operací meniskektomie a plastiky LCA v koleni s odebíráním štěpu z ligamentum patellae včetně polohování pacienta a rouškování. V roce 2005 k vybavení přibyla pracoviště flexibilní endoskopie (bronchoskopie a gastroduodenoskopie) a pracoviště mikrochirurgické s operačním mikroskopem.

V postgraduálním vzdělávání mladých lékařů proběhly na podzim roku 2005, v rámci podpory Rozvojového projektu, tři odborné kurzy – „Základy artroskopie kolenního kloubu“, „Základy artroskopie zápěstí“ a „Základy laparoskopické anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu“. Všechny tyto kurzy byly plně obsazeny, byly zaštítěny odbornými společnostmi a byly zařazeny mezi akreditované certifikované akce v rámci celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Frekventanti kurzů měli možnost, přesně podle zamýšleného konceptu, si prakticky nacvičit vše tak, jak je to čeká při praktické operaci na živém pacientovi.

Do budoucna je centrum připraveno organizovat kurzy mladých lékařů v expandujícím prostředí miniinvazivních metod k výuce jednotlivých endoskopických a mikrochirurgických technik. Jsme přesvědčeni o progresivitě endoskopických a mikrochirurgických metod v medicínských oborech, stejně jako o nezbytnosti jejich výuky s identickými instrumentárii a velmi podobném topografickém terénu.

Grantová podpora
  • FRVŠ:

Inovace metodiky konzervace těl pro zkvalitnění výuky topografické anatomie (2914/2003/F3a)

Inovace a přizpůsobení nástřikové laboratoře nové metodice konzervace těl pro zkvalitnění výuky topografické anatomie (1300/2005/F3a)

  • MŠMT:

Vytvoření otevřeného multimediálního centra pro výuku normální anatomie a chirurgických miniinvazivních metod I., II. a III. etapa (RP 69a/2003 a 402/2004 a RP 718/2005)

*other

Jazyk/Language

Registrace a přihlášení

Pokud nemáte uživatelské konto můžete požádat o registraci.

Zaregistrujte se

Novinky

AOTrauma Master Pelvic Course 19. 9. 2011 v 10.21

Prestižní praktický pánevní kurz AO International v České republice!!!

Přidán rozvrh na první semestr 2009 1. 1. 2009 v 00.00

Nový rozvrh kurzů připraven, sledujte záložku rozvrh.

Fotogalerie z kurzu "Wrist Arthroscopy" 21. 11. 2008 v 10.48

Prohlédněte si fotografie z kurzu artroskopie zápěstí!

Rozvrh Edukačního centra na rok 2008 26. 2. 2008 v 12.31

Byly přidány kurzy do rozvrhu Edukačního centra pro anatomii a endoskopie pro rok 2008

Fotogaleri kurzu Základy artroskopie zápěstí 20.-21.10.2007 22. 10. 2007 v 00.00

Fotografie z hands-on kurzu - frekventanti měli možnost operace na zápěstích obou stran!

KURZY ECAE 2007 7. 2. 2007 v 00.00

Byl uveřejněn nový základní sylabus kurzů na rok 2007

Podzimní kurzy 30. 5. 2006 v 09.57

Byly vypsány termíny a programy podzimních kurzů!

NOVÉ KURZY 14. 3. 2006 v 17.15

SLEDUJTE ZÁLOŽKU "ROZVRH"

Nové kurzy! 9. 2. 2006 v 10.50

PŘEDBĚŽNÁ DATA DALŠÍCH ENDOSKOPICKÝCH KURZŮ!!!

ukázky endoskopických videoprezentací 9. 2. 2006 v 10.33

- jsou dostupné první ukázky artroskopie kolene, ramene, zápěstí a také plastika předního zkříženého vazu kolenního kloubu!!! podívejte se také, jak vypadá laparoskopie!

Fotogalerie z kurzu Artroskopie ramenního kloubu pro pokročilé 1. 2. 2006 v 18.36

První letošní kurz se setkal s úspěchem a nadšením.

Fotogalerie kurzu základy artroskopie zápěstí 31. 1. 2006 v 15.26

Další fotogalerie z kloubních endoskopií v roce 2005