Rozvrh

Jméno Datum Čas Místo Organizátor Poznámky Detail
Artroskopie zápěstí 25. 11. 2006 - 26. 11. 2006 08:30 - 14:00 ECAE ECAE, 3. LF UK i pro středně pokročilé Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                     pod záštitou

                                                                   České společnosti chirurgie ruky

                                                                                    za podpory firmy

                                                                                          OLYMPUS 

                                                                                            pořádá 


                                                                       KURZ ARTROSKOPIE ZÁPĚSTÍ


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: MUDr. Radek Kebrle

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
                MUDr. Jaroslav Pilný
              . MUDr. Zdeněk Vodička

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Sobota 25.11.2006

Oficiální zahájení 8,30 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie zápěstí – přednáška
                                      as. Báča
2) Normální a topografická anatomie zápěstí – preparáty
                                      as. Báča
3) Klinické vyšetření zápěstí – přednáška
                                      MUDr. Vodička / MUDr. Pilný
4) Základy artroskopie zápěstí (operační přístupy, instrumentárium)
                                      MUDr. Pilný / MUDr. Vodička

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

Diagnostická artroskopie zápěstí
                                      MUDr. Kebrle (MUDr. Vodička, MUDr. Pilný)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturNeděle 26.11.2006

Zahájení 9,00 hod

C. Teoretická část

1) Indikace k artroskopii zápěstí, rejstřík artroskopických výkonů - přednáška
.                                 MUDr. Pilný / MUDr. Kebrle

2) Základy artroskopie zápěstí (interpretace nálezů, komplikace) - přednáška
.                                 MUDr. Kebrle / MUDr. Pilný  

D. Praktická část

Artroskopie zápěstí - opakování
                                      MUDr. Kebrle (MUDr. Vodička, MUDr. Pilný)

- orientace v jednotlivých kompartmentech a identifikace anatomických strtuktur
- malý artroskopický výkon (např. shaving)Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů  14,00 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Základy artroskopie kolenního kloubu 3. 11. 2006 - 4. 11. 2006 13:00 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK pro opravdové začátečníky Detail

                                                     Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                 pořádá kurz                                                   ZÁKLADY ARTROSKOPIE KOLENNÍHO KLOUBUVedoucí lektor: prim. MUDr. Jiří Váchal

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
            as. MUDr. Roman Košťál
            as. MUDr. Filip Svatoš

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 3. 11. 2006

Oficiální zahájení 13,00 hod

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – přednáška
                 – as. Báča

2) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – preparáty
                 – as. Báča

3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
                 – as. Svatoš / as. Košťál

4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
                 – as. Košťál / as. Svatoš


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie kolenního kloubu
                 - prim. Váchal (as. Košťál, as. Svatoš)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtuktur


Sobota 4. 11. 2005

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
                 – prim. Váchal

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
                 – prim. Váchal 


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
                 – prim. Váchal (as. Košťál, as. Svatoš)

2) Malý artroskopický výkon
                 – prim. Váchal (as. Svatoš, as. Košťál)

- parciální meniscectomie
- egalizace pahýlů zkřížených vazů
- extrakce cizího tělesa („kloubní myšky“)


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 15,00 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Artroskopie ramenního kloubu pro pokročilé 20. 10. 2006 - 20. 10. 2006 08:30 - 17:30 ECAE ECAE, 3. LF UK pro orientované Detail

                                                         Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                   pořádá kurz


                                               ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU PRO POKROČILÉOrganizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: as. MUDr. Petr Nepraš

lektoři: as. MUDr. Václav Báča
         +3 kliničtí lektoři

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 20. 10. 2006


Oficiální zahájení 8,30 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie ramena – přednáška
                        as. Báča
2) Normální a topografická anatomie ramena – preparáty
                        as. Báča
3) Základy artroskopie ramenního kloubu – přístupy, technika, instrumentarium – přednáška
                        as. Nepraš
4) Nestabilita ramenního kloubu – přednáška
                        as. Nepraš
5) Subakromiální dekomprese - přednáška
                        as. Nepraš
6) Rekonstrukce rotátorové manžety - přednáška
                        as. Nepraš

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část – operace na kadaverech

1) Subakromiální dekomprese
                       as. Nepraš + kliničtí lektoři

2) Stabilizace ramenního kloubu
                       as. Nepraš + kliničtí lektoři

3) Rekonstrukce rotátorové manžety
                       as. Nepraš + kliničtí lektoři


Diskuse 

Oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17,30 hod 

Klinicko-anatomické předpoklady operačních korekcí ženského pánevního dna 18. 10. 2006 - 18. 10. 2006 08:30 - 17:30 ECAE ECAE + CISP, _3. LF UK základní informace pro pánevní chirurgii!! Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                   ve spolupráci s 

                                                            Centrem pro integrované studium pánve 

                                                                                    za podpory firem

                                                                                        OLYMPUS, ... 

                                                                                       pořádá kurz 


          KLINICKO-ANATOMICKÉ PŘEDPOKLADY OPERAČNÍCH KOREKCÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA Koordinátoři:

as. MUDr. Václav Báča
as. MUDr. Michal Otčenášek

Lektoři:

as. MUDr. Václav Báča, Ústav anatomie 3. LF UK, ECAE, CISP
as. MUDr. Michal Otčenášek, ÚPMD, CISP, ILF
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, CISP
prim. MUDr. Robert Grill, Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, CISP
as. MUDr. Vít Ducháč, Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV
as. MUDr. Martin Pán, ÚPMD, ILF
as. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., ÚPMD, ILF
as. MUDr. David Kachlík, Ústav anatomie 3. LF UK


Středa 18. 10. 2006

Oficiální zahájení 8,30

A.     Teoretická část:

1)     Normální a topografická anatomie pánevního dna ženy – Terminologia Anatomica.  
                                        Václav Báča, David Kachlík

2)     Praktická chirurgická anatomie – vizualizace pomocí interaktivního 3D modelu.
                                        Michal Otčenášek 

3)     Ultrastruktura endopelvické fascie (rektovaginální septum, vesikovaginální septum, paravaginální struktury) 
                                        Michal Otčenášek

4)     Chirurgické výkony v Retziově prostoru – videopresentace  výkonů v různém provedení s anatomickým kometářem 
                                        Michal Otčenášek, Robert  Grill


Přestávka s občerstvením


5)     Laparoskopická promontofixace pochvy– videopresentace jednotlivých kroků.
                                        Martin Pán

6)     Operace zadního kompartmentu – levatorplastika, perineoplastika, plastika rektovaginálního septa. 
                                        Martin Pán


7)     Tranvaginální síťky – přední, střední a zadní kompartment.
                                        Ladislav Krofta


8)     Operace inkontinence stolice, rektokély, prolapsu a intususcepce rekta.
                                        Vít Ducháč


9)     Ortopedická traumata pánve.
                                        Valér Džupa


Společný obědB.    Praktická část:

1)    Demostrace na formolových kadaverech a suchých preparátech. 
                                        Celkem 2 hodiny, rotace po skupinách

2)     Retziův prostor – laparoskopický přístup - demostrace na kadaveru fixovaném dle Thiela
                                        Báča, Kachlík, Otčenášek

3)     Vaginální přístup – palpace klíčových struktur – m. puborectalis, ligamentum sacrospinosum, spina ischiadica, arcus tendineus fasciae pelvis. (kadaver fixovaný dle Thiela). 
                                        Krofta, Pán, Otčenášek

Ukončení kurzu s předáním certifikátů 17,30

Základy laparoskopické anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu se základy endoskopických dovedností 13. 10. 2006 - 14. 10. 2006 09:00 - 14:00 ECAE ECAE, 3. LF UK nyní dvoudenní = ještě více praktické činnosti Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
                                                
                                                                                    za podpory firem

                                              OLYMPUS a Ethicon Endo-Surgery /Johnson and Johnson/

                                                                                       pořádá kurz


                          ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ ANATOMIE DUTINY BŘIŠNÍ A TŘÍSELNÉHO KANÁLU 
                                                             SE ZÁKLADY ENDOSKOPICKÝCH DOVEDNOSTÍVedoucí lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
.                 as. MUDr. Pavel Sedláček + 3

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 4 + 1

Program kursu: 

Pátek 13. 10. 2006

Oficiální zahájení 9:00

I.   Dopolední program

A.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     přednáška - as. Báča

B.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     praktikum - as. Báča

C.   Laparoskopická anatomie dutiny břišní 
     demonstrace na kadaveru - as. Sedláček

12:30   Společný oběd

II.   Odpolední program

A.   Nácvik základních dovedností s laparoskopickým instrumentáriem na trenažéru

B.   Nácvik orientace a manipulace s anatomickými preparáty v trenažéru

Ukončení 1. dne v 16,30

Sobota 14. 10. 2006

zahájení druhého dne v 9:00 hodin

A.   Opakování základních dovedností s laparoskopickým instrumentáriem na trenažéru

B.   Opakování orientace a manipulace s anatomickými preparáty v trenažéru

C.   Laparoskopická orientace v reálné dutině břišní na kadaveru

D.   Nácvik laparoskopického výkonu na preparátech v trenažéru (např. CHCE)


14:00   Oficiální ukončení s předáním certifikátů

Základy artroskopie ramenního kloubu 7. 10. 2006 - 8. 10. 2006 13:00 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK pro opravdové začátečníky Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
                                                
                                                                                      pořádá kurz


                                                    ZÁKLADY ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU 


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: as. MUDr. Petr Nepraš

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
               +3 kliničtí lektoři

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 7. 10. 2006

Oficiální zahájení 13,00 hod 


A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie ramenního kloubu – přednáška
         as. Báča

2) Normální a topografická anatomie ramenního kloubu – preparáty
         as. Báča

3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
         as. Nepraš

4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
         as. Nepraš

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie ramenního kloubu
            as. Nepraš

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturSobota 8. 10. 2006

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
         as. Nepraš

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
         as. Nepraš 

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
          as. Nepraš

2) Malý artroskopický výkon
          as. Nepraš

- egalizace pahýlů rotátorové manžety
- extirpace cizího tělesa („kloubní myšky“)Diskuse a oficiální ukončení kurzu 15,00 hod

Artroskopie zápěstí 29. 9. 2006 - 30. 9. 2006 13:00 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK i pro středně pokročilé Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                     pod záštitou

                                                                   České společnosti chirurgie ruky

                                                                                    za podpory firmy

                                                                                          OLYMPUS 

                                                                                            pořádá 


                                                                       KURZ ARTROSKOPIE ZÁPĚSTÍ


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: MUDr. Radek Kebrle

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
                MUDr. Jaroslav Pilný
              . MUDr. Zdeněk Vodička

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 29. 9. 2006

Oficiální zahájení 13,00 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie zápěstí – přednáška
                                      as. Báča
2) Normální a topografická anatomie zápěstí – preparáty
                                      as. Báča
3) Klinické vyšetření zápěstí – přednáška
                                      MUDr. Vodička / MUDr. Pilný
4) Základy artroskopie zápěstí (operační přístupy, instrumentárium)
                                      MUDr. Pilný / MUDr. Vodička

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

Diagnostická artroskopie zápěstí
                                      MUDr. Kebrle (MUDr. Vodička, MUDr. Pilný)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturSobota 30. 9. 2006

Zahájení 9,00 hod

C. Teoretická část

1) Indikace k artroskopii zápěstí, rejstřík artroskopických výkonů - přednáška
.                                 MUDr. Pilný / MUDr. Kebrle

2) Základy artroskopie zápěstí (interpretace nálezů, komplikace) - přednáška
.                                 MUDr. Kebrle / MUDr. Pilný  

D. Praktická část

Artroskopie zápěstí - opakování
                                      MUDr. Kebrle (MUDr. Vodička, MUDr. Pilný)

- orientace v jednotlivých kompartmentech a identifikace anatomických strtuktur
- malý artroskopický výkon (např. shaving)Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů  15,00 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Artroskopie kolenního kloubu pro pokročilé 9. 6. 2006 - 10. 6. 2006 13:00 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK plastika LCA + mozaiková plastika Detail

                                                  Edukační centrum pro anatomii a endoskopie (ECAE) 
                                                                   při Anatomickém ústavu 3. LF UK

                                                                                    pořádá kurz

                                                           Artroskopie kolenního kloubu pro pokročilé
Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: prim. MUDr. Jiří Váchal

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
               as.MUDr. Roman Košťál
               as. MUDr. Libor Paša 
               as. MUDr. Filip Svatoš

Počet účastníků: max. 6
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 9. 6. 2006

Oficiální zahájení 13,00 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – přednáška
– as. Báča
2) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – preparáty
– as. Báča
3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
– as. Svatoš / as. Košťál
4) Plastika LCA (operační přístupy, postupy, instrumentárium)
– prim. Váchal / as. Paša

Přestávka s občerstvením 15 min

B. Praktická část

1) Artroskopická příprava kolenního kloubu k plastice LCA
- prim. Váchal (as. Paša, as. Košťál, as. Svatoš)

- lokalizace port, zavedení instrumentária
- identifikace anatomických struktur
- egalizace pahýlů LCA
- příprava fossa intercondylaris a area intercondylaris anterior

Ukončení prvního dne 18,30 hod.

Společenské posezení  20,00 hod


Sobota 10. 6. 2006

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k mozaikové plastice a plastice LCA
– prim. Váchal

2) Mozaiková plastika (operační přístupy, postupy, instrumentárium)
– prim. Váchal 

3) Plastika LCA a mozaiková plastika (možné nálezy, komplikace)
- as. Paša

Přestávka s občerstvením 15 min

B. Praktická část

1) Plastika LCA
– prim. Váchal (as. Paša, as. Košťál, as. Svatoš)

2) Mozaiková plastika
– prim. Váchal (as. Paša, as. Svatoš, as. Košťál)


Diskuse a oficiální ukončení kurzu 15,00 hod

Artroskopie ramenního kloubu pro pokročilé 19. 5. 2006 - 19. 5. 2006 08:30 - 17:30 ECAE ECAE, 3. LF UK praxe, praxe, praxe Detail

                                                         Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                   pořádá kurz


                                               ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU PRO POKROČILÉOrganizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: as. MUDr. Petr Nepraš

lektoři: as. MUDr. Václav Báča
         +3 kliničtí lektoři

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 19. 5. 2006


Oficiální zahájení 8,30 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie ramena – přednáška
                        as. Báča
2) Normální a topografická anatomie ramena – preparáty
                        as. Báča
3) Základy artroskopie ramenního kloubu – přístupy, technika, instrumentarium – přednáška
                        as. Nepraš
4) Nestabilita ramenního kloubu – přednáška
                        as. Nepraš
5) Subakromiální dekomprese - přednáška
                        as. Nepraš
6) Rekonstrukce rotátorové manžety - přednáška
                        as. Nepraš

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část – operace na kadaverech

1) Subakromiální dekomprese
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš

2) Stabilizace ramenního kloubu
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš

3) Rekonstrukce rotátorové manžety
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš


Diskuse 

Oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17,30 hod 

Základy artroskopie ramenního kloubu 12. 5. 2006 - 13. 5. 2006 13:00 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK pro začátečníky Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
                                                
                                                                                      pořádá kurz


                                                    ZÁKLADY ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU 


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: as. MUDr. Petr Nepraš

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
               +3 kliničtí lektoři

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 12. 5. 2006

Oficiální zahájení 13,00 hod 


A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie ramenního kloubu – přednáška
30 min – as. Báča

2) Normální a topografická anatomie ramenního kloubu – preparáty
20 min – as. Báča

3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
30 min – as. Nepraš

4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
30 min – as. Nepraš

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie ramenního kloubu
2,5 hod -  as. Nepraš

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturSobota 13. 5. 2006

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
30 min – as. Nepraš

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
45 min – as. Nepraš 

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
60 min. – as. Nepraš

2) Malý artroskopický výkon
120 min. – as. Nepraš

- egalizace pahýlů rotátorové manžety
- extirpace cizího tělesa („kloubní myšky“)Diskuse a oficiální ukončení kurzu 15,00 hod

Základy laparoskopické anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu se základy endoskopických dovedností 21. 4. 2006 - 22. 4. 2006 09:00 - 14:00 ECAE ECAE nyní dvoudenní = ještě více praktické činnosti Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
                                                
                                                                                    za podpory firem

                                              OLYMPUS a Ethicon Endo-Surgery /Johnson and Johnson/

                                                                                       pořádá kurz


                          ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ ANATOMIE DUTINY BŘIŠNÍ A TŘÍSELNÉHO KANÁLU 
                                                             SE ZÁKLADY ENDOSKOPICKÝCH DOVEDNOSTÍVedoucí lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
.                 as. MUDr. Pavel Sedláček + 3

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 4 + 1

Program kursu: 

Pátek 21. 4. 2006

Oficiální zahájení 9:00

I.   Dopolední program

A.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     přednáška - as. Báča

B.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     praktikum - as. Báča

C.   Laparoskopická anatomie dutiny břišní 
     demonstrace na kadaveru - as. Sedláček

12:30   Společný oběd

II.   Odpolední program

A.   Nácvik základních dovedností s laparoskopickým instrumentáriem na trenažéru

B.   Nácvik orientace a manipulace s anatomickými preparáty v trenažéru

Ukončení 1. dne v 16,30

Sobota 22.4.2006

zahájení druhého dne v 9:00 hodin

A.   Opakování základních dovedností s laparoskopickým instrumentáriem na trenažéru

B.   Opakování orientace a manipulace s anatomickými preparáty v trenažéru

C.   Laparoskopická orientace v reálné dutině břišní na kadaveru

D.   Nácvik laparoskopického výkonu na preparátech v trenažéru (např. CHCE)


14:00   Oficiální ukončení s předáním certifikátů

Kurz artroskopie zápěstí 1. 4. 2006 - 1. 4. 2006 08:00 - 17:00 ECAE ECAE + ČSCHR pro začátečníky i středně pokročilé Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                     pod záštitou

                                                                   České společnosti chirurgie ruky

                                                                                    za podpory firem

                                                         OLYMPUS a MITEK /Johnson and Johnson/

                                                                                            pořádá 


                                                                       KURZ ARTROSKOPIE ZÁPĚSTÍ


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: MUDr. Radek Kebrle

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
                MUDr. Jaroslav Pilný
              . MUDr. Zdeněk Vodička

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Sobota 1. 4. 2006

Oficiální zahájení 8,00 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie zápěstí – přednáška
                                      as. Báča
2) Normální a topografická anatomie zápěstí – preparáty
                                      as. Báča
3) Klinické vyšetření zápěstí – přednáška
                                      MUDr. Vodička / MUDr. Pilný
4) Základy artroskopie zápěstí (operační přístupy, instrumentárium)
                                      MUDr. Pilný / MUDr. Vodička

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie zápěstí
                                      MUDr. Kebrle (MUDr. Vodička, MUDr. Pilný)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturC. Teoretická část

1) Indikace k artroskopii zápěstí, rejstřík artroskopických výkonů - přednáška
.                                 MUDr. Pilný / MUDr. Kebrle

2) Základy artroskopie zápěstí (interpretace nálezů, komplikace) - přednáška
.                                 MUDr. Kebrle / MUDr. Pilný  


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů  18,30 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Artroskopie ramenního kloubu pro pokročilé 27. 1. 2006 - 27. 1. 2006 08:30 - 17:30 ECAE ECAE ve spolupráci s MITEK pro zvané Detail

                                                         Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                 za podpory firem

                                                                         MITEK /Johnson and Johnson/         
                                                                           
                                                                                       OLYMPUS  

                                                                                       pořádá kurz


                                                                Artroskopie ramenního kloubu pro pokročiléOrganizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: as. MUDr. Petr Nepraš

lektoři: as. MUDr. Václav Báča
         as. MUDr. Marek Reichel 
         as. MUDr. Ludvík Lukáš

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 27. 1. 2006


Oficiální zahájení 8,30 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie ramena – přednáška
                        as. Báča
2) Normální a topografická anatomie ramena – preparáty
                        as. Báča
3) Základy artroskopie ramenního kloubu – přístupy, technika, instrumentarium – přednáška
                        as. Nepraš
4) Nestabilita ramenního kloubu – přednáška
                        as. Nepraš
5) Subakromiální dekomprese - přednáška
                        as. Nepraš
6) Rekonstrukce rotátorové manžety - přednáška
                        as. Nepraš

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část – operace na kadaverech

1) Subakromiální dekomprese
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš

2) Stabilizace ramenního kloubu
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš

3) Rekonstrukce rotátorové manžety
                       as. Nepraš, as. Reichel, as. Lukáš


Diskuse 

Oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17,30 hod 


Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Základy laparoskopické anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu 9. 12. 2005 - 9. 12. 2005 09:00 - 18:00 ECAE ECAE vědět, co vidím, nikdy neškodí!! :o)) Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                     ve spolupráci 

                                                                              s Odbornou společností

                                                                                    za podpory firem

                                                         OLYMPUS a Ethicon Endo-Surgery /Johnson and Johnson/

                                                                                       pořádá kurz


                          ZÁKLADY LAPAROSKOPICKÉ ANATOMIE DUTINY BŘIŠNÍ A TŘÍSELNÉHO KANÁLUVedoucí lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
.                 as. MUDr. Pavel Sedláček

Počet účastníků: max. 12

Počet pracovišť: 4 + 1

Program kursu: 

Pátek 9. 12. 2005

Oficiální zahájení 9:00

I.   Dopolední program

A.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     přednáška - as. Báča

B.   Normální, topografická a klinická anatomie dutiny břišní a tříselného kanálu
     praktikum - as. Báča

C.   Laparoskopická anatomie dutiny břišní 
     demonstrace na kadaveru - as. Sedláček

12:30   Společný oběd

II.   Odpolední program

A.   Nácvik základních dovedností s laparoskopickým instrumentáriem na trenažéru

B.   Nácvik orientace a manipulace s anatomickými preparáty v trenažéru

C.   Laparoskopická orientace v reálné dutině břišní na kadaveru

D.   Nácvik laparoskopického výkonu na preparátech v trenažéru (např. CHCE)


18:00   Oficiální ukončení s předáním certifikátů

Základy artroskopie zápěstí 26. 11. 2005 - 26. 11. 2005 08:30 - 18:30 ECAE ECAE+ČSCHR i pro mírně pokročilé, ohodnoceno Certifikátem dle stavovského předpisu ČLK č.16 Detail

                                                      Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                     ve spolupráci 

                                                                  s Českou společností chirurgie ruky

                                                                                    za podpory firem

                                                         OLYMPUS a MITEK /Johnson and Johnson/

                                                                                       pořádá kurz


                                                                ZÁKLADY ARTROSKOPIE ZÁPĚSTÍ


Organizace: MUDr. Václav Báča, ECAE

Vedoucí lektor: MUDr. Jaroslav Pilný

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
                MUDr. Radek Kebrle
              . MUDr. Zdeněk Vodička

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Sobota 26. 11. 2005

Oficiální zahájení 8,00 hod 

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie zápěstí – přednáška
                                      as. Báča
2) Normální a topografická anatomie zápěstí – preparáty
                                      as. Báča
3) Klinické vyšetření zápěstí – přednáška
                                      MUDr. Vodička / MUDr. Pilný
4) Základy artroskopie zápěstí (operační přístupy, instrumentárium)
                                      MUDr. Pilný / MUDr. Vodička

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie zápěstí
                                      MUDr. Pilný (MUDr. Vodička, MUDr. Kebrle)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtukturC. Teoretická část

1) Indikace k artroskopii zápěstí, rejstřík artroskopických výkonů - přednáška
.                                 MUDr. Pilný / MUDr. Kebrle

2) Základy artroskopie zápěstí (interpretace nálezů, komplikace) - přednáška
.                                 MUDr. Kebrle / MUDr. Pilný  


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů  18,30 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508

Základy artroskopie kolenního kloubu 11. 11. 2005 - 12. 11. 2005 13:00 - 15:00 ECAE 3. LF UK ECAE + SSTA pro opravdové začátečníky, ohodnoceno Certifikátem dle stavovského předpisu ČLK č.16 Detail

                                                     Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                               ve spolupráci 

                                             se Společností pro sportovní traumatologii a artroskopii

                                                                              za podpory firem

                                         OLYMPUS, MITEK /Johnson and Johnson/ a Hartmann-Rico

                                                                                 pořádá kurz                                                   ZÁKLADY ARTROSKOPIE KOLENNÍHO KLOUBUVedoucí lektor: prim. MUDr. Jiří Váchal

Lektoři:  as. MUDr. Václav Báča
            as. MUDr. Roman Košťál
            as. MUDr. Filip Svatoš

Počet účastníků: max. 12
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 11. 11. 2005

Oficiální zahájení 13,00 hod

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3. LF UK 
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., přednosta Anatomického ústavu 3. LF UK a prorektor pro zahraniční styky UK
doc. MUDr. Aleš Podškubka, předseda SSTA

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – přednáška
                 – as. Báča
2) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – preparáty
                 – as. Báča
3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
                 – as. Svatoš / as. Košťál
4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
                 – as. Košťál / as. Svatoš

Demonstrace artroskopických nástrojů - 15 min MITEK /Johnson and Johnson/

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie kolenního kloubu
                 - prim. Váchal (as. Košťál, as. Svatoš)

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtuktur


Společenské posezení  20,00 hod


Sobota 12. 11. 2005

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
                 – prim. Váchal

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
                 – prim. Váchal 

Přestávka s občerstvením

B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
                 – prim. Váchal (as. Košťál, as. Svatoš)

2) Malý artroskopický výkon
                 – prim. Váchal (as. Svatoš, as. Košťál)
- parciální meniscectomie
- egalizace pahýlů zkřížených vazů
- extrakce cizího tělesa („kloubní myšky“)


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 15,00 hod

Kontakt: MUDr. Václav Báča
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508