Rozvrh

Jméno Datum Čas Místo Organizátor Poznámky Detail
Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 18. 1. 2019 - 18. 1. 2019 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN Vzhledem k technickým problémům, prosím, přihlaste se odesláním zprávy na kontaktní e-mail ve struktuře: titul, jméno, příjmení, pracoviště, e-mail, telefon. Děkujeme za pochopení. Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
Anesteziologické indikace (vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK, kontrola místa vpichu při punkční TS?, polohování tracheostomické kanyly)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• BSK v celkové anestezii z pohledu anesteziologa (J.Závada, 20 min, 9:20-9:35)
Specifika CA během bronchoskopických / bronchologických výkonů, zavádění rigidního instrumentária, trysková ventilace

• FBSK k intubaci double-lumen (P. Kříž, 15 min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
• FBSK při obtížné intubaci (T. Brožek, 20 min, 10:05- 10:25) 
Techniky provedení, tipy a triky

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči (M. Otáhal, 20 min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před /během FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20 min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta (H. Bartáková, 20 min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči (M. Otáhal, 20 min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího 
pacienta (M. Otáhal / H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
           (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
       Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 

• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České
pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                (J.Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)


transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část 15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
            (H. Bartáková, T.Brožek, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový program orientace v DC

• Praktický nácvik na manekýnovi
Základní orientace v bronchiálním stromu 
Nácvik intubace pomocí FBSK 
Odstranění cizích těles z bronchiálního stromu

• Praktický nácvik videobronchoskopie na kadaveru

Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
prof. MUDr. Václav Báča, PhD. 
ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
ecae@lf3.cuni.cz 
tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4950 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 9. 2. 2018 - 9. 2. 2018 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
(H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
Anesteziologické indikace (vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK, kontrola místa vpichu při punkční TS?, polohování tracheostomické kanyly)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• BSK v celkové anestezii z pohledu anesteziologa 
(V. Nedvěd, 20 min, 9:20-9:35)
Specifika CA během bronchoskopických / bronchologických výkonů, zavádění rigidního instrumentária, trysková ventilace

• FBSK k intubaci double-lumen 
(P. Kříž, 15 min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
• FBSK při obtížné intubaci 
(P. Herda, 20 min, 10:05- 10:25) 
Techniky provedení, tipy a triky

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči 
(M. Otáhal, 20 min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před /během FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20 min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta 
(H. Bartáková, 20 min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů

• Terapeutická FBSK v intenzívní péči 
(M. Otáhal, 20 min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spontánně ventilujícího pacienta 
(M. Otáhal / H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30


• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
(J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
       Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 

• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České
pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny 
(J.Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)


Transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část 15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
(V. Báča, H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový program orientace v DC

• Praktický nácvik na manekýnovi
Základní orientace v bronchiálním stromu 
Nácvik intubace pomocí FBSK 
Odstranění cizích těles z bronchiálního stromu

• Praktický nácvik videobronchoskopie na kadaveru


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
Doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
ecae@lf3.cuni.cz 
tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4950 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 26. 5. 2017 - 26. 5. 2017 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO!!! Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

„Hands-on“ Master kurz TEP kolene 8. 12. 2016 - 8. 12. 2016 09:00 - 17:00 ECAE ECAE, Ústav anatomie 3. LF UK OBSAZENO Detail

Garant kurzu: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., 
                         Doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

Lektoři: Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., Prim. MUDr. Tomáš Lena, Ing. Michal Síbr 

Organizátor: Edukační centrum pro anatomii, endoskopie a miniinvazivní techniky (ECAE), Ústav anatomie 3. lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Ortopedicko-traumatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV

Výuka bude probíhat ve shodě se Stavovským předpisem číslo 16.


A. Teoretická část 9:00-12:00

Vývoj endoprotetiky kolenního kloubu. Martin Krbec

Příčiny onemocnění kolenního kloubu (důraz na kazuistiky).  Tomáš Lena

Možnosti operačních přístupů TEP kolene. Tomáš Lena

Všeobecné zkušenosti s implantací TEP kolene.  Jaroslav Pilný

Technické specifikace implantátů. Michal Síbr

Operační postup implantace TEP kolene (videozáznam). Jaroslav Pilný


B. Praktická část 13:00 – 16:00

Kolenní kloub – klinická anatomie, demonstrace na preparátech. Václav Báča

Implantace TEP kolene na kadaveru (+ preparace měkkých tkání). Jaroslav Pilný, Tomáš Lena


C. Teoretická část 16:00-17:00

Možné komplikace spojené s TEP kolene.  Tomáš Lena

Zhodnocení průběhu praktické části.   Jaroslav Pilný, Tomáš Lena


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     Doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 10 100 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd.,  
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 11. 12. 2015 - 11. 12. 2015 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 22. 5. 2015 - 22. 5. 2015 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 12. 12. 2014 - 12. 12. 2014 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 5. 12. 2014 - 5. 12. 2014 09:00 - 18:00 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 3. 6. 2014 - 3. 6. 2014 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zejména pro intenzivisty Detail

1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 13. 12. 2013 - 13. 12. 2013 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 15. 11. 2013 - 15. 11. 2013 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 18. 10. 2013 - 18. 10. 2013 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M. Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J. Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop on evaluation of the new approach and technique in knee arthroplasty 14. 9. 2013 - 14. 9. 2013 14:00 - 19:00 ECAE ECAE + Biomet FULL Detail

WELCOME AND INTRODUCTION PROGRAMME

Welcome speech (Baca, Krbec)
Introduction to the field (Dzupa), Program of the necropsy session (Biomet faculty)

WORKSHOP PROGRAM (Necropsy Lab)

Consultation of clinical anatomy of the knee 

Consultation of standard approaches  

Introduction of new approaches and technique

Practical evaluation of new technique

Questions/Remarks/Discussion


ROUND TABLE (Meeting Room)

Questions/Remarks/Discussion

Evaluation of the session


CLOSING SPEECH, ENDING OF THE SESSION (Baca)

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 19. 7. 2013 - 19. 7. 2013 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V. Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M. Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J. Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Ústavu anatomie 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 17. 5. 2013 - 17. 5. 2013 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


1) Teoretická část – prostory KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
       (H. Bartáková, 20 min, 9:00-9:20)
anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
Kontraindikace FBSK v IP 
Komplikace FBSK 

• Bronchoskopie v celkové anestezii  z pohledu anesteziologa (V.Nedvěd, 9:20-9:35)

• FBSK intubaci double-lumen (P. Kříž, 15min, 9:35-9:50)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min
 
          
• FBSK při obtížné intubaci a ET (P. Herda, 20 minut,10:05- 10:25) 
        Anestezie, zavádění rigidního instrumetária, trysková ventilace

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   (M. Otáhal, 20min, 10:25-10:45)
Úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  (H. Bartáková, 20min, 11:20-11:40)
Příprava
Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


• Terapeutická FBSK v intenzívní péči    (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie 


• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny                (J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


2) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

• E –learningový  program orientace v DC

• Praktický nácvik 
Nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi

• Nácvik videobronchoskopie na kadaveru
Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 


Cena kurzu: 4500 Kč


 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             transfer mezi výukovými pracovišti

                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 7. 12. 2012 - 7. 12. 2012 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


B) Teoretická část – prostory KARIM VFN

1) Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
            (H. Bartáková, 15 min, 9:00-9:15)
    - anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, - kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
    - indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
    - kontraindikace FBSK v IP 
    - komplikace FBSK 

2) FBSK při obtížné intubaci a ET 
            (P. Herda, 15min, 9:15-9:30)
     - funkce FBSK v obtížné intubaci

3) FBSK intubaci double-lumen 
            (P. Kříž, 15min, 9:30-9:45)
    - FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou


coffee break 10 min


4) Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   
               (M. Otáhal, 20min, 9:55-10:15)
        - úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
        - akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
        - vizualizace, záznam

5) Péče o bronchoskop   
        (Wisnievski, 20min, 10:15-10:35) 
        - jak předcházet poškození bronchoskopu

6) Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:35-10:55)


coffee break 15 min


7) FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  
            (H. Bartáková, 20min, 11:10-11:25)
     - příprava
     - lokální anestezie
     - premedikace, sedace


8) Celková anestezie při použití rigidního instrumentária 
            (J. Závada, 15 min, 11:25-11:40)
      


9) Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
            (H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
    - diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
    - BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


10) Terapeutická FBSK v intenzívní péči    
            (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
       - cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
       - odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
       - ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, terlipresin, vasopresin, topická koagulancia)


11) Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta 
           (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30


12) Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
       - odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
       - zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie


13) • Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny
 
            (J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)


 transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


B) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

1) Anatomie dýchacích cest
    - bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
    - videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

2) E –learningový  program orientace v DC


3) Praktický nácvik 
     - nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi


4) Nácvik videobronchoskopie na kadaveruDiskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 

POZOR!!!
Celková cena kurzu: 4500 Kč

Doplatek ceny kurzu na osobu pro mimopražské účastníky: 1000 Kč 

 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                             transfer mezi výukovými pracovišti

                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči 23. 11. 2012 - 23. 11. 2012 09:00 - 17:30 KARIM + ECAE ECAE 3. LF UK + KARIM zejména pro intenzivisty NAPLNĚNO Detail

WORKSHOP BRONCHOSKOPIE V ANESTEZIOLOGII A INTENZÍVNÍ PÉČI

pořádají: ECAE  3.LF UK ve spolupráci s KARIM + Centrum plicní endoskopie VFN  


B) Teoretická část – prostory KARIM VFN

1) Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
            (H. Bartáková, 15 min, 9:00-9:15)
    - anesteziologické indikace ( vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, - kontrola umístění double-lumen ET, kontrola místa vpichu při punkční TS, polohování tracheostomické kanyly)
    - indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK)
    - kontraindikace FBSK v IP 
    - komplikace FBSK 

2) FBSK při obtížné intubaci a ET 
            (P. Herda, 15min, 9:15-9:30)
     - funkce FBSK v obtížné intubaci

3) FBSK intubaci double-lumen 
            (P. Kříž, 15min, 9:30-9:45)
    - FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou


coffee break 10 min


4) Technické aspekty FBSK v intenzívní péči   
               (M. Otáhal, 20min, 9:55-10:15)
        - úprava ventilačního režimu před FBSK, FBSK vs. ET/TS
        - akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
        - vizualizace, záznam

5) Péče o bronchoskop   
        (Wisnievski, 20min, 10:15-10:35) 
        - jak předcházet poškození bronchoskopu

6) Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK 
       (endoskopická sestra+sestra KARIM, 20min, 10:35-10:55)


coffee break 15 min


7) FBSK u spontánně ventilujícího pacienta  
            (H. Bartáková, 20min, 11:10-11:25)
     - příprava
     - lokální anestezie
     - premedikace, sedace


8) Celková anestezie při použití rigidního instrumentária 
            (J. Závada, 15 min, 11:25-11:40)
      


9) Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií 
            (H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
    - diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
    - BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů


10) Terapeutická FBSK v intenzívní péči    
            (M.Otáhal 20min, 12:00-12:20)
       - cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
       - odstranění hlenu, krve (výplach FR, Mistabron)
       - ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, terlipresin, vasopresin, topická koagulancia)


11) Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího pacienta 
           (H. Bartáková / J. Votruba, 12:25 – 13:00)


oběd 13:00 – 13:30


12) Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči 
          (J.Votruba, 25 min, 13:30 - 13:55)
       - odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
       - zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie


13) • Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České pneumologické společnosti, perspektivy z pohledu intenzivní medicíny
 
            (J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)


 transport na ECAE 3.LF UK (cca 20-30 min.)


B) Praktická část  15:00 – 17:30  - ECAE 3.LF UK
          (H. Bartáková, P. Herda, M. Otáhal, V. Báča)

1) Anatomie dýchacích cest
    - bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce
    - videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií 

2) E –learningový  program orientace v DC


3) Praktický nácvik 
     - nácvik intubace BSK a základní orientace v bronchiálním stromu na  manekýnovi


4) Nácvik videobronchoskopie na kadaveruDiskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 17:30 hod 
 

Kontakt:          
     doc. MUDr. Václav Báča, PhD. 
     ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK 
     ecae@lf3.cuni.cz 
     tel: +420 – 267102-508 
 

POZOR!!!
Celková cena kurzu: 4500 Kč

Doplatek ceny kurzu na osobu pro mimopražské účastníky: 1000 Kč 

 
Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů 
 
                              transfer mezi výukovými pracovišti
      
                              technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd., transfer mezi pracovišti 
                              
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd , nápoje volně po dobu trvání kurzu

Základy artroskopie kolenního kloubu 2. 12. 2011 - 3. 12. 2011 13:30 - 15:00 ECAE ECAE 3. LF UK pro začátečníky Detail

                                                     Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                 pořádá kurz                                                   ZÁKLADY ARTROSKOPIE KOLENNÍHO KLOUBUVedoucí lektor: as. MUDr. Filip Svatoš

Lektoři:  doc. MUDr. Václav Báča, PhD.
                  as. MUDr. Radek Bartoška

Počet účastníků: max. 15
Počet pracovišť: 3

Program kursu: 

Pátek 2. 12. 2011

Oficiální zahájení 13,30 hod

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – přednáška
                 – doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

2) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – preparáty
                 – doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
                 – as. MUDr. Radek Bartoška

4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
                 – as. MUDr. Filip Svatoš


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie kolenního kloubu
                 - as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtuktur


Sobota 3. 12. 2011

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
                 – as. MUDr. Filip Svatoš

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
                 – as. MUDr. Filip Svatoš


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
                 –  as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

Oběd

2) Malý artroskopický výkon
                 –  as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

- parciální meniscectomie
- egalizace pahýlů zkřížených vazů
- extrakce cizího tělesa („kloubní myšky“)


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 15:00 hod

Kontakt:          doc. MUDr. Václav Báča, PhD.
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508


Cena kurzu: ekvivalent 420 Euro + DPH

Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů

                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd.
                             
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd formou minutky, nápoje volně po dobu trvání kurzu

AOTrauma Master Pelvic Course 12. 9. 2011 - 12. 9. 2011 08:00 - 17:00 ECAE AO Trauma International, ECAE 3. LF UK AOTrauma invited participants only Detail

Welcome and introduction programme

Welcome speech (Báča, Džupa)
Introduction to the field, Programme of the necropsy session

Theoretical programme

Education in radiation protection (Czech law requirement) 

Practical programme I.
Demonstration of clinical anatomy of the pelvis from the ventral side 
Demonstration of clinical anatomy of the pelvis from the dorsal side 
Demonstration of Pfannenstiel approach  
Demonstration of Ilio-inguinal approach (Judet-Leturnel)
Demonstration of ilio-medial approach (modified Stoppa)
Demonstration of posterior approach (Kocher-Langenbeck)

12:00-14:00 LUNCH BREAK

Practical programme II.

Workshop Pelvic girdle, pelvic binder, PIB (demo) 
Workshop External fixation (demo)
Workshop C-clamp (demo)
Emergency IS screw insertion, my tricks (demo)
Questions/Remarks/Discussion

Evaluation of the session (Báča)
Closing speech, the ending of the session 

Základy artroskopie kolenního kloubu 10. 12. 2010 - 11. 12. 2010 13:30 - 15:00 ECAE ECAE, 3. LF UK pro začátečníky Detail

                                                     Edukační centrum pro anatomii a endoskopie
 
                                                                                 pořádá kurz                                                   ZÁKLADY ARTROSKOPIE KOLENNÍHO KLOUBUVedoucí lektor: as. MUDr. Filip Svatoš

Lektoři:  doc. MUDr. Václav Báča, PhD.
                  as. MUDr. Radek Bartoška

Počet účastníků: max. 10
Počet pracovišť: 2

Program kursu: 

Pátek 10. 12. 2010

Oficiální zahájení 13,30 hod

A. Teoretická část

1) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – přednáška
                 – doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

2) Normální a topografická anatomie kolenního kloubu – preparáty
                 – doc. MUDr. Václav Báča, PhD.

3) Klinické vyšetření kolenního kloubu – přednáška
                 – as. MUDr. Radek Bartoška

4) Základy artroskopie kolene (operační přístupy, instrumentárium)
                 – as. MUDr. Filip Svatoš


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Diagnostická artroskopie kolenního kloubu
                 - as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

- lokalizace port
- zavedení instrumentária
- orientace v jednotlivých kompartmentech
- identifikace anatomických strtuktur


Sobota 11. 12. 2010

Zahájení  9,00 hod

A. Teoretická část

1) Operační filozofie a indikace k artroskopii
                 – as. MUDr. Filip Svatoš

2) Základy artroskopie kolene (možné nálezy, komplikace)
                 – as. MUDr. Filip Svatoš


Přestávka s občerstvením


B. Praktická část

1) Opakování diagnostické artroskopie
                 –  as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

2) Malý artroskopický výkon
                 –  as. MUDr. Filip Svatoš, as. MUDr. Radek Bartoška

- parciální meniscectomie
- egalizace pahýlů zkřížených vazů
- extrakce cizího tělesa („kloubní myšky“)


Diskuse a oficiální ukončení kurzu s předáním certifikátů 15:00 hod

Kontakt:          doc. MUDr. Václav Báča, PhD.
    ECAE při Anatomickém ústavu 3. LF UK
    ecae@lf3.cuni.cz
    tel: +420 – 267102-508


Cena kurzu: ekvivalent 420 Euro + DPH

Cena zahrnuje: přístup na teoretickou a praktickou výuku včetně odborných materiálů

                             technické zabezpečení: zelené sálové oblečení, sálové obutí, pláště, rukavice atd.
                             
                             občerstvení: přestávky s občerstvením, oběd formou minutky, nápoje volně po dobu trvání kurzu