Články

 

Edukační centrum pro anatomii a endoskopii při Anatomickém ústavu

d. M. yyyy

iforum 11/2004 - ISSN 1214-5726

Obsah článku

    V pondělí 1. 11. 2004 bylo na 3. lékařské fakultě UK (Praha 10, Ruská 87) slavnostně otevřeno Edukační centrum pro anatomii a endoskopii při Anatomickém ústavu. Toto ve Střední a Východní Evropě unikátní výukové centrum pro pre a postgraduální vzdělávání lékařů v miniinvazivních metodách na kadaverech fixovaných metodou dle Thiela představil MUDr. Václav Báča ze zdejšího anatomického ústavu. Uvedl, že vzhledem k zachovaným vlastnostem pružnosti i křehkosti preparátů a celkovému vybavení centra multimediální a operační technikou je možné pořádat odborné kurzy v širokém spektru endoskopických operací (artroskopie, laparoskopie, thorakoskopie). Centrum vzniklo a vzniká za podpory MŠMT a jeho rozvojového a transformačního programu, který patří mezi priority Univerzity Karlovy. Proto se také slavnostního zahájení kromě děkana fakulty doc. Bohuslava Svobody zúčastnil i zástupce univerzity, prorektor prof. Josef Stingl; mezi hosty ze školy i fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl též předseda Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Dr. Podškubka.